T +32 (0)11 26 03 60 |
E info / aewsecurity, be
FR

Missie

‘Als multidisciplinaire bouwpartner bundelt de Democo Group de expertise van zijn mensen, bedrijven en partners ter creatie van extra waarde voor de opdrachtgever en bouwproject.’ Die missie definieerden we dit najaar voor Democo Group.

Om ze invulling te geven moet ieder bedrijf binnen de groep op zichzelf sterk staan. Het moet concurrentieel en innovatief zijn om zijn positie op de markt te handhaven of te versterken.

Wanneer we vanuit die kracht samenwerken, creëren we onderscheidend vermogen. Zo zijn we ‘Allen experts, samen sterker’. Dat vertaalt zich in meerwaarde voor onze klanten. Door de kennis van de verschillende bedrijven samen te brengen en creatief te zijn kunnen we immers in heel wat projecten het verschil maken.

Visie

Vanuit deze missie wil Democo Group maximaal toegevoegde waarde creëren voor zijn klanten. We zijn met andere woorden ‘The Value Builders ’. Dat doen we door onze rol als dé bouwpartner keer op keer met trots te bevestigen door maximaal toegevoegde waarde te leveren voor mens en omgeving en ten gelde te maken voor klant en bedrijf.

Waarden verfijnd

Samenhangend met die missie en visie hebben we onze waarden verder verduidelijkt met een baseline. Zo wordt voor elke medewerker en externe relatie ondubbelzinnig duidelijk wat deze waarden voor ons betekenen.

  • De klant als partner: vanuit dialoog blijvend het vertrouwen verdienen om te bouwen
  • Meer dan kwaliteit: verwachtingen overtreffen we graag
  • Verbondenheid: als één geëngageerd team resultaten boeken
  • Integriteit: we doen wat we zeggen en handelen eerlijk en oprecht